-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

data publikacji: 04-03-2008 | 11:27
data ostatniej modyfikacji: 22-11-2018 | 09:38
data wytworzenia dokumentu: 02-12-2015

epuap.jpg (8.50 Kb)

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych
do Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do

KW PSP w Rzeszowie:

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie na platformie ePUAP  http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

 

Nazwa organizacji na platformie ePuap

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

(kwpsprzeszow)

Link do usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

/kwpsprzeszow/SkrytkaESP

/kwpsprzeszow/skrytka

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych

 

do KW PSP w Rzeszowie:

  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym,
  • formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:

.doc, .docx, .rtf
.gif, .jpg, .png, .tif
.ods, .odt
.pdf, .txt
.xls, .xlsx
.xml

  • wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 3,5 MB,
  • dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

W przypadku dostarczania dokumentów elektronicznych nie spełniających ww. wymogów (łącznie) – nie będą one wprowadzone do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją KW PSP  w Rzeszowie i nie zostaną podjęte żadne czynności związane z tą dokumentacją.

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 318594
Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel. (0-17) 7470200
Realizacja: Ideo