-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Majątek 

data publikacji: 16-12-2004 | 12:59
data ostatniej modyfikacji: 29-03-2011 | 08:48

Majątek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

gr. 0

177947,57 zł

gr. 1

33240949,50 zł

gr. 2

2222658,51 zł

gr. 3

310486,04 zł

gr. 6

6216328,79 zł

gr. 4

2304779,18 zł

gr. 5

35659,53 zł

gr. 7

68697262,23 zł

gr. 8

3646506,33 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem RM Z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Dz. U. nr 242 z 23.12.2010 r., poz. 1622

pozostałe składniki trwałe

7005620,83 zł

wartości niematerialne i prawne

350543,44 zł

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

157840,45 zł

      Komenda Wojewódzka prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

     Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej jest dysponentem środków budżetowych stopnia III.

Liczba odwiedzin: 318594
Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel. (0-17) 7470200
Realizacja: Ideo